Ishockey – populär sport bland barn och ungdomar

Träning och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdomar på många plan. Det är inte bara grundfysiken och rörligheten som utvecklas i positiv riktning, utan även den mentala biten spelar in. Inom barn- och ungdomsverksamhet är hockeyn en av de mest populära.

Vikten av att känna tillhörighet

Det ska vara kul att lira hockey. Det är också det svenska hockeyförbundet noga med att förmedla i sin verksamhet. Som förälder är det viktigt att vara delaktig i barnets träning och fritidsaktivitet. Det gäller att känna av hur barnet mår och inte pressa det till att göra något som känns fel.

Normalt sett brukar hockeyträningen ske ett par gånger i veckan när barnen är i skolålder. Ju äldre barn, desto fler träningstillfällen. Det kan kännas tufft med så pass många träningsdagar, men å andra sidan är det just detta som berikar hockeyn med gemenskap och samhörighet. Att barnet känner sig som en naturlig del i något stort.

I puberteten händer mycket i kroppen och det kan även påverka träningen. Att helt plötsligt inte känna samma passion för sporten är ganska vanligt. Det är i dessa stunder en fungerande ungdomsverksamhet är viktig. Den finns där som stöd och stöttning i både med- och nedgång. Tonåringar kan även drabbas av komplex eftersom utvecklingen skiljer sig mellan individer. Hudproblem har visat sig vara ett vanligt problem bland hockeyutövande tonåringar. Den kroppsliga utvecklingen i samband med fysisk ansträngning och tight utrustning gör det svårt för porerna att andas. Läkemedlet Basiron är ett förebyggande acnemedel som köps receptfritt på apoteket och passar utmärkt för den här sortens hudåkommor.

Tufft och krävande, men roligt

I jämförelse med flera andra sporter är hockey en tämligen krävande sport redan från ung ålder. Det är nämligen kroppen som är barnets främsta redskap i sporten. Självklart är det dock fokus på att ha roligt när det kommer till barn- och ungdomsverksamhet.

När barnen når tonåren brukar hockeyträningen trappas upp nivåmässigt. Det är här den riktigt stora skillnaden när det kommer till “satsning” tar vid. Omkring den här åldern brukar det också kunna gå att se närmare till vem som har potential att bli riktigt bra i sporten. Med det sagt är ishockey en sport som bevisat att inte bara talanger tar sig till de höga höjderna. En engagerad, envis och passionerad hockeyspelare kan ta sig hur långt som helst. Teknik och spelförmåga är saker som går att träna upp. Men den mentala inställningen spelar en avgörande roll när det kommer till att tro på sin egen förmåga.

Stor satsning på barn- och ungdomshockeyn

Det svenska Ishockeyförbundet står bakom en kampanj som kallas för Rekryteringskampanjen och Tre Kronors hockeyskola. Den går ut på att föreningar som bedriver barnverksamheten i Sverige bjuds in att delta i en unik rekryteringsinsats. Det är alltså ett slags föreningsstöd som ishockeyförbundet finansierar med syftet att locka fler till sporten. Föreningarna får gratis genomföra ett postutskick till barn från fem år upp till sju år. Kampanjen har lett till att allt fler barn har sökt sig till hockeyn de senaste åren.

cocktail