Så gör man idrottslektionerna roligare

Att röra på sig är väldigt viktigt oavsett om man är ung eller gammal. Det är dock i unga år som man bygger upp den grundkondition som man ska ha med sig under hela livet, och därför är det viktigt att man får barnen och ungdomarna att tycka att det är kul att idrotta. För många är idrottslektionerna i skolan det roligaste på hela skolveckan, samtidigt som det är det värsta för många andra. Det gäller därför att se till att motivera barnen till att vilja delta.

För skolorna är det därför väldigt viktigt att anställa motiverade och framåttänkande idrottslärare som gärna får vara lite innovativa. Det är därför viktigt att skolan har en bra ekonomisk situation då en sådan typ av idrottslärare kan kräva lite mer i lön än en omotiverad vanlig idrottslärare. Om skolan du arbetar på inte har som bäst koll på ekonomin, kan Placera Personal hjälpa dig och hitta en perfekt matchning för att hitta rätt person som kan hjälpa till med skolans ekonomi och få den att blomstra på nytt.

Hur kan man göra idrottslektionerna i skolan roliga för alla?

För att få de flesta elever att gilla idrottslektionerna är det viktigt att inkludera alla. Skolplanen har ju en del krav på vad man måste göra, men i övrigt kan det vara bra att fråga eleverna vad de vill göra på idrottslektionerna. På så sätt får alla säga vad de tycker och det skapas en större acceptans. Exempelvis kanske tre elever vill ha dans på idrottslektionen, vilket säkerligen inte många andra vill. Men en kompromisslösning kan vara bra då exempelvis danseleverna kan känna att de accepterar att även delta mer aktivt i de andra idrotterna, om de får med sin dans på schemat. Samtidigt tänker de andra eleverna likadant. Exempelvis kan de som gillar fotboll acceptera två idrottslektioner med dans för att de även fått sin vilja hörd med flera idrottslektioner med fotboll. Här vilar ett stort ansvar på läraren och på vilken typ av ledare han eller hon väljer att vara.

Tips på annorlunda idrotter i skolan

Det är ofta som man spelar klassiska idrotter som fotboll, handboll, basket och innebandy på idrottslektionerna och det kan lätt bli lite enformigt. Därför kan det vara bra att testa på lite nya idrotter för att få lite omväxling.

Man kan till exempel spela golf om det finns möjlighet. Det finns mattor och bollar som man kan ha inomhus och därefter kan man använda exempelvis plintar eller annat som hinder för att göra det lite svårare.

En annan sport som är väldigt rolig är Lacrosse, men utan tacklingar. Det är en lagsport som man enkelt kan spela i en idrottshall om skolan bara vill köpa in den utrustning som krävs.

Så prata med idrottsläraren på din skola. Är han eller hon lyhörd så har ni möjlighet till att skapa många roliga idrottslektioner tillsammans.

cocktail